Политика за поверителностТипове бисквитки, които използваме на уебсайта (Cookies):

В зависимост от функцията и целта, за която се ползват, обикновено Cookies, които уебсайтът използва, се разделят на следните категории:

 

• Задължителни Cookies, които ви позволяват да сърфирате в уебсайта и да използвате основните му функции. Тези Cookies обикновено се инсталират в отговор на ваши действия, които представляват заявка за услуги. Тези Cookies са задължителни за ползването на нашия уебсайт.

 

• Cookies за функционалност се използват, за да ви разпознаем следващия път, когато посетите нашия уебсайт, за да ви предложим подобрени и по-персонализирани функции, като например запомняне на вашите предпочитания. Тези Cookies събират анонимна информация и не могат да проследят действията ви на други уебсайтове. Валидността на тези Cookies е не повече от 2 години.

 

•  Cookies от трети страни, Галди ЕС ЕООД използва аналитичния инструмент "Google Analytics", услуга за анализ на интернет трафика, предоставена от Google. Google Analytics използва cookies, за да подпомогне уебсайта да анализира как го ползвате. Информацията, събрана от cookie, свързана с вашето ползване на уебсайта (включително вашия IP адрес) ще бъде пренесена до и съхранена от Google [на сървъри в САЩ]. Google ще използва тази информация, за да оценява как използвате уебсайта, като компилира данни за активност за отделните уебсайт оператори и предоставя и други услуги, свързани с отчетената активност на уебсайта и ползването на интернет. Възможно е Google да прехвърля тази информация на трети страни, когато това се изисква по закон или в случаите, когато тези трети страни обработват информация от името на Google. Google няма да свързва вашия IP адрес с други данни, които се съхраняват от Google. Вие можете да решите да се откажете от Google Analytics, без това да повлияе на възможността ви за посещаване на нашия уебсайт.

 

Подробна информация за Google Analytics и поверителност (включително как можете да контролирате информацията, която се изпраща на Google) може да се намери на https://policies.google.com/privacy/partners .

 

С цел да предотвратите евентуално проследяване, можете да инсталирате „add-in“ на вашия браузър https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

 

Какви лични данни събираме и с каква цел:

Галди ЕС ЕООД събира данните, които Вие предоставите по време на поръчка в платформата "Party-Market.BG" ( наричана за краткост "сайта" или "платформата" ). Те биват задължителни и незадължителни.

 

Задължителни:

Тези данни се използват, за да може платформата да функционира правилно и да Ви показва полезна за Вас информация. Вие имате пълното право да редактирате тези данни по всяко време.

 

Незадължителни:

​Тези данни не са задължителни за работата на платформата и се предоставят по Ваше желание. 
НА ТОЗИ ЕТАП ПЛАТФОРМАТА НЕ ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИ И СЪЗДАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛИ.
СЪХРАНЯВАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СА САМО ТЕЗИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ПО ВРЕМЕ НА ПОРЪЧКА ОТ КЛИЕНТА.

 

В процеса на нашите отношения, ние събираме и обработваме Ваши лични данни (като напр. информация, предоставена от Вас при попълване на различни форми и формуляри на сайта, при контакт по телефон, кореспонденция по имейл или по друг начин). Това включва информацията, предоставена от Вас при регистрацията на сайта, при ползване на услуга/функционалност на сайта, попълване на формуляр за участие в игра, коментар или друга Ваша активност на сайта, както и когато съобщавате за проблем с нашия сайт.

 

Логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др.

В Сайта се използват логове със следните цели:

Лог за влизане в акаунт. Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани не регламентирани опити за достъп до акаунти. Той се поддържа за период до 1 /една/ година, като съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес.
 

Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Те се съхраняват за период до 1 /една/ година. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство.
 

Срок на съхранение;

Тук можете да намерите информация за срока на съхранение на различните видове данни. При съхранението на данни, Ние прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

 


В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

Резервираност (Backup);
С цел подсигуряване на надеждността на Услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (вкл. изтриване на данни) на всички резервни копия е 30 дни.
 

Достъп до Ваши лични данни от трети страни;
Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи:


"Галди ЕС" ЕООД не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика, Условията и предвиденитe в закона случаи.

 

До колко е защитена информацията ми?

Предаването на данни по интернет не е напълно защитено. Въпреки че ще направим всичко зависещо от нас, за да защитим Вашите данни, ние не можем да гарантираме сигурността на Вашите данни на 100%.

 

Права по отношение на личните данни;

Регламентът предвижда следните права:

 

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от "Галди ЕС" ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а "Галди ЕС" ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

"Галди ЕС ЕООД" не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да изпратите писмено искане, изпратено до електронната поща на платформата, а именно office@party-market.bg. Задължитено е писмото да е изпратено от електронната поща, с която сте се регистрирали в платформата. "Галди ЕС" ЕООД запазва правото си да изисква допълнително удостоверяване на Вашата самоличност.

 

Точност на информацията;

Галди ЕС ЕООД не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

 

Линкове към други интернет сайтове;

Нашият сайт може да предоставя линкове към други сайтове, които не са под контрола на "Галди ЕС" ЕООД. След като кликнете върху линк на трето лице, ще бъдете насочени към сайта на това трето лице. Ако посетите някой от тези сайтове, трябва да прегледате техните правила за поверителност. Ние не носим отговорност за политиките и практиките на други дружества. "Галди ЕС" ЕООД не упражнява контрол и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност, уведомленията или практиките на сайтовете или услугите на трети лица.


​Промяна на собственост;

В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително.

 

Данни за контакт;

Ако имате въпроси или неясноти относно обработването на личните Ви данни или желаете да упражните което и да е от Вашите права, можете да се свържете с нас на office@party-market или ни пишете на адрес: Гр. Русе, ул. Горски теменуги 8. Моля, не разкривайте никакви чувствителни лични данни, когато се свързвате с нас (напр. информация, свързана с расов или етнически произход, политически възгледи, религия или други вярвания, здраве или членство в синдикални организации, информация за съдимост и др.)

 

Последна актуализация: 19 Август 2022 г.

Можем да актуализираме тази Политика за защита на личните данни от време на време, за което ще Ви уведомяваме чрез публикуване на новите правила на сайта. Ако сте ни предоставили Ваши данни за контакт и сте ни дали право да се свържем с Вас, можем да Ви уведомим при съществено изменение на Политиката. Моля, преглеждайте настоящите правила периодично с оглед бъдещи промени.